Betonreparatie van balkons en lateien

 

Waarom ontstaat er beton-rot en loszittende delen?

Als de vloeren van de balkons water doorlaten c.q lekken, ontstaat er beton-rot. Omdat te verhelpen dient u de vloeren goed te laten coaten.
Door het beton-rot te behandelen, dienen al de loszittende delen en scheuren te worden opengehakt. Daarna wordt het zichtbare betonijzer ontroest en tevens behandeld met Inertol, om het roesten tegen te gaan.
Daarna moet het beton voorgelijmd worden en afgesmeerd worden c.q stuccen als oorspronkelijk. Als laatste wordt het beton gesausd met waterbestendige betonverf.

Gevelrenovatie en Knipvoeg

Houtrot reparatie

Schilderwerkzaamheden

Betonreparatie van gevels, binten en lateien

 

Waarom ontstaan er scheuren in de gevels?

Door roestvorming van stalen binten en gevelankers.Daarom dient u de stalen binten en gevelankers vrij te laten hakken. De stalen binten c.q. gevelankers worden ontroest en tevens behandelt met Inertol om het roesten tegen te gaan. Daarna worden de stenen terug gemetseld en gevoegd als oorspronkelijk.

Metselwerkzaamheden

Timmerwerkzaamheden

Woningrenovatie